Ремонтират бившия Партиен дом в Пловдив

Община Пловдив откри процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на технически проект за основен ремонт на административната сграда на площад “Централен” 1 – бившия Партиен дом.

 

Процедурата е договаряне без предварително обявяване. Тъй като настоящата поръчка е за услуга, която е предшествана от процедура за конкурс за проект, обясниха от oбщината, пише plovdiv24.bg.

 

С решение от ноевмри 2013 г. кметът е открил процедура за провеждане на конкурс за проект “Идеен проект за основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл. “Централен” № 1″.

 

С решение от март 2014 г. са класирани участниците в конкурса за проект. Тогава изрично е посочено, че при наличие на осигурено финансиране резултатът от конкурса за проект е основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление с класирания на първо място участник.

 

В бюджета на община Пловдив за 2014 г. са били предвидени средства в размер на 93 000 лв. с ДДС за изготвяне на технически проект за обекта. Не е постигнато обаче съгласие между страните. Не са изготвени необходимите документи за провеждане на процедурата и тя е прекратена.

 

Към настоящия момент в бюджета на Община Пловдив са осигурени средства в размер на 100 000 лв. с ДДС, поради което е налице основание за рестарт на процедурата.

 

Бившият Партиен ще бъде изцяло реконструиран. Предвижда се пълна промяна на фасадата, изграждането на фронт офис в южната част, панорамен асансьор, а на покрива – амфитеатрално кафене на две нива.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top