Пуснаха поръчка за нов устройствен план на община Бяла

Oбществена поръчка за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла, Варненско, и на екологична оценка към него обяви Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

 

Това се налага, тъй като изработеният по възлагане на МРРБ през периода 1996-1997 г. план не е актуален, уточниха от ведомството.

 

През 2004 г. с решение на Общински съвет – Бяла е изготвен и приет проект за актуализация на действащия териториалноустройствен или общ устройствен план.

 

Той е приет без задължителните процедури по реда на законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии.

 

Предвижда цялостно урбанизиране на крайбрежната зона и значителни територии за създаването на нови курортни и вилни зони.

 

Настъпилите промени в устройствените условия, степента на урбанизация,  необходимостта от опазване на териториите, налагат изготвянето на нов план, аргументират се от ведомството.

 

За плана ще трябва да се изработи проект в две фази. Предварителен и окончателен проект, съгласно планово задание за проектиране.

 

Предварителният проект ще бъде предоставен за обществено обсъждане.

 

Окончателният проект ще бъде изработен след издаване на положително становище по Екологичната оценка и оценката за степента на въздействие.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв. с ДДС. Оферти могат да бъдат подавани до 10-ти юли.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top