Застраховат военни сгради за близо 830 млн. лв.

Застраховат застроени военни имоти за около  830 млн. лева.  Това е максималната сума за покриване на евентуални щети от куп рискове, които могат да разрушат или повредят сградите, става ясно от обществената поръчка на Министерство на отбраната.

 

От октомври тази година до октомври 2020 г. ще действа застраховката. Заложената от ведомството стойност за сключването й е  близо 350 000 лв.

 

Посочените за застраховане застроени имоти са административни, щабни, битови, учебни, помощни и други сгради.

 

В списъка са различни видове складове, включително и за химически и специални материали.

 

Застраховани ще бъдат още летателни писти и пътеки за рулиране, както и пристанищни кейове.

 

Рисковете, които полиците ще покриват, са разнообразни. Сред тях са пожар, всякакви природни бедствия, земетресения, умишлен палеж или поставяне на взривни устройства, удар от пътно превозно средство, летателен апарат или животно, аварии.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top