Преасфалтират улиците и сменят бордюрите в Добричко за 9 млн. лева без ДДС

Ще преасфалтират улиците и ще подменят бордюрите в община Добрич. За целта общината  обяви обществена поръчка за строителство и ремонт на пътни мрежа и съоръжения.

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 9 млн. лева без ДДС.

 

Дейностите ще се изьвършват в рамките на 4 години. Предвижда се пълно преасфалтиране на 83 000 кв. м улични платна и над 18 000 кв. м бордюри. А също и рехабилитация на около 55 000 кв. м пътни платна и бордюри.
Предложената от кандидатите цена е основен критерий при оценка на офертите. Кандидатите трябва да имат реализиран оборот в сферата на предмета на обществената поръчка в размер на поне 3 млн. лева  за последните три приключили финансови години.

 

Има и изискване  през последните пет години участниците да са изпълнили строителство, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на пътни обекти в условията на интензивно градско движение.

 

Оферти се приемат до 22 юни.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top