Поръчка за ремонт на улици пусна община Ловеч

Нова обществена поръчка „Основен ремонт на улица, пътища и изграждане на общинска техническа  инфраструктура“ обяви община Ловеч.

 

Обществената поръчка е  за 1 146 434.68 лева с ДДС. Разделена е на 3 обособени позиции.

 

Така, заедно с поръчката от миналата година, която се изпълнява в момента, средствата за ремонт на пътната мрежа в Ловешко стават над 1 700 000 лева.

 

Новата поръчка предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, с които да се осъществи основен ремонт на някои компроментирани участъци.

 

Първата позиция на поръчката е основен ремонт път на участък  от Транспортен мост във „Вароша“ до бензиностанцията на изхода за Троян.

 

Втората позиция е основен ремонт на ул. „Никола Петков“ с тротоарите в кв. „Дикисана“, а третата е ремонт на уличната настилка в населени места в община Ловеч.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top