Поръчка за ремонт на 101 професионални гимназии обяви МОН

Обществена поръчка за ремонт на 101 професионални гимназии в страната обяви Министерство на образованието и науката (МОН). Тя е на стойност над 84 млн. лева без ДДС.

 

Средствата са осигурени по линия на ОП „Региони в растеж”.

 

46 са обособените позиции, на които е разделена поръчката. Всеки кандидат може да додаде оферти за най-много 2 от тях. Целта е ремонтните дейности да приключат по-бързо и школата да са готови за учебната 2019 година.

 

Предвижда се ремонт на учебни корпуси, работилници, саниране, подмяна на инсталации. Ще бъдат ремонтирани спортни площадки и дворове в някои от гимназиите. Във всички школа ще бъде създаден достъп за хора с увреждания.

 

Поръчката включва ремонтни дейности на гимназии във всички 28 области в България. В градовете Сливен, Хасково и Стара Загора например ще бъдат ремонтирани по две професионални гимназии.

 

Оферти се приемат до 17 юли тази година, а ремонтите трябва да приключат до края на март 2019 година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top