Виж най-големите обществени поръчки през изминалата седмица

Сред най-големите обществени поръчки за изминалата седмица са ремонт на 101 професионални гимназии в страната, изграждане на водопровод в Габрово и доставки на медицински материали за столична болница. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Строителство и ремонт в 101 професионални гимназии за 84 млн. лв.

 

Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за проектиране и строителство в сгради от трета категория на 101 професионални гимназии. Общата прогнозна стойност на поръчката е 84 млн. лв. без ДДС и е разпределена в 46 позиции. Финансирането е по ОП  “Региони в растеж”.

Поръчката предвижда дейности като проектиране, надзор и изпълнение на строително-монтажни работи. Дейностите трябва да се изпълнят до 31 март 2019 г. Всеки кандидат има право да подава оферта за максимум 2 позиции до 17 юли 2017 г.

 

Строителни дейности в пловдивската УМБАЛ “Свети Георги” за 15 млн. лв.

 

УМБАЛ “Свети Георги ” ЕАД в Пловдив обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за строителни работи в болнични звена и обекти.  Поръчката има прогнозна стойност от 15 млн. лв. и не е разделена на части.

Избраната компания ще трябва да направи ремонти, реконструкции, преустройства и да изгради нови обекти. В споразумението за поръчката ще бъдат описани около 40 строителни обекта, като дейността за всеки конкретен ще бъде определян от възложителя в писмена покана. Срокът за подаване на оферта е до 13 юли 2017 г.

 

Ремонт на улици в Габрово за 2.8 млн. лв.

 

Община Габрово обяви обществена поръчка за ремонт на инфраструктура – улична мрежа и прилежащи към нея съоръжения на стойност 2.8 млн. лв.
Първата позиция е за ремонт на публична инфраструктура в кв. “Младост”, която включва подмяна и направа на нови улични бордюри, рехабилитация на пътната настилка, реконструкция на тротоарите, проектиране и изграждане на две детски площадки. Прогнозната стойност за нея е 833.3 хил. лв., а крайната дата на изпълнение е 15 ноември 2018 г.
Втората позиция е за поддържане и основен ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на община Габрово. Прогнозната й стойност е 1.25 млн. лв без ДДС. Крайната дата на изпълнение е 15 декември 2019 г.
Оферти и за двете позиции едновременно могат да се подават до 17 юли 2017 г.

 

Изграждане на водопровод в община Долна Митрополия  за 2.7 млн. лв.

 

Община Долна Митрополия обяви обществена поръчка за изграждане на водопровод за допълнително водоснабдяване на град Тръстеник. Дължината му ще бъде 13.2 км.
Прогнозната стойност на поръчката е 2.7 млн. лв. без ДДС и не е разделена на части.
Оферти се приемат до 3 юли 2017 г.

 

Ремонт на пътна мрежа в община Раднево за 2.5 млн. лв.

 

Община Раднево обяви обществена поръчка за ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на четвъртокласна пътна и улична мрежа на нейната територия. Общата прогнозна стойност на поръчката е 2.5 млн. лв. без ДДС и не е разделена на позиции. Предвижда се извършване на основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската мрежа. Продължителността на поръчката е 24 месеца.  Оферти се приемат до 12 юли 2017 г.

 

Доставка на медицински материали за столичната болница “Лозенец” за 1.6 млн. лв.

 

Столичната болница “Лозенец” обяви обществена поръчка за доставка на медицински материали. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1.6 млн. лв. без ДДС и е разделена на няколко позиции.  Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца.
Избраната компания трябва да прави периодична доставка по писмени заявки на медицински изделия.  Крайният срок за подаване на оферти е 10 юли 2017 г.

 

Подобряване на техническата инфраструктура в западната индустриална зона на Велико Търново за 1.5 млн. лв.

 

Община Велико Търново обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи (СМР)) и авторски надзор за обект в рамките на проект “Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”. Финансирането се осъществява по оперативна програма “Региони в растеж”. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1.5 млн. лв. без ДДС и не е разделена на отделни позиции.
Предвижда се изработване на инвестиционен работен проект в няколко части – пътна, геодезия, ВиК, паркоустройство и благоустройство, електрическа, организация и безопасност на движението, пожарна безопасност, план за управление на строителни отпадъци.
Срокът за подаване на оферти е 12 юли 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top