Поръчка за 5 нови автомобила обяви община Карнобат

Обществена поръчка за доставка на 5 нови автомобила обяви община Карнобат. Освен доставката на фабрично новите автомобили, поръчката включва и тяхното гаранционно обслужване.

 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 000 лв. без ДДС.

 

Возилата трябва да бъдат окомплектовани съгласно Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Едно от поръчаните возила ще е пикап, става ясно то документацията.

 

Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции. Първите две от тях са за по една кола, а последната е за едновременна доставка на 3 автомобила. За изпълнението на поръчката срокът е 40 дни.

 

До 28 юни кандидат-изпълнителите могат да подават своите оферти за търга. Ценовите предложения ща бъдат отворени на следващия ден.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top