Електронна система за таксуване в градския транспорт въвеждат в Плевен

Въвеждане на електронна система за таксуване в градския обществен транспорт предвижда обществена поръчка. Тя е обявена от “Тролейбусен транспорт“ ЕООД в Плевен.

 

Поръчката предвижда още обособяване на билетен и на контролен център на системата.

 

Тръжната процедура е във връзка с изпълнението на Интегрирания план за градско развитие на Плевен, който се финансира със средства от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

В две позиции е обособена поръчката. Първата от тях е за внедряване на електронна система за таксуване. А втората е за ремонт и обособяване на билетен център. За първата обособена позиция прогнозната стойност е 2 218 484 лв. без ДДС, а за ремонта и обособяването на билетен център – 40 525 лв. без ДДС.

 

Въвеждането на електронната система включва доставка на бордово оборудване– валидатори за тролейбуси и автобуси, за пренос на данни,  хардуер, лицензи, софтуер за издаване, зареждане, презареждане на електронни документи, билетен офис. Предвижда се и доставка на оборудване за контролния център – система за контрол,  централна система, бек офис, софтуер, електронни карти.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top