Община Варна дава 10 млн. лв. без ДДС за ток

Община Варна обяви обществена поръчка за за доставка на 55 000 000 квт.ч. ел. енергия за нуждите на Общината. Стойността й е 10 млн. лева без ДДС.

 

Срокът за доставката на електроенергия е 24 месеца от датата на подписване на договора. Заплащането ще е от бюджета на община Варна. То ще е въз основа на твърдо договорена цена за доставка на 1 квчт.ч.ел.енергия без ДДС.

 

Срок за плащане на фактурите за консумираната ел. енергия е 40 дни след получаване на фактурите.

 

Критерий за оценка при избора на изпълнител на поръчката е най-ниската цена.

Контрол по изпълнение на поръчката ще осъществяват дирекциите ” Инженерна Инфраструктура и благоустрояване” и “Финансово стопански дейности”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top