Община Добричка дава 1 546 800 лева за ремонт на улици

Община Добричка обяви поръчка за ремонт на общински пътища и улици. Стойността й е 1 546 800 лева. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината.

 

Поръчката е с 16 обособени позиции. Предвижда се  възстановяване и подобряване на участъци от 11 общински пътя и улици в 49 броя населени места на територията на общината.

 

Ще се ремонтират пътищата Векилски – Кочмар/Жегларци- граница община/Тервел – Добричка/ – Бенковски-Владимирово/ІІ – 27/от км 3+7 до 17+5 и водосток”, Добрич – Батово- Одърци- граница, Ведрина – Ново Ботево, Дончево – Драганово и Богдан – граница община град Добрич.

 

Настилките им трябва да отговарят на изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Ще бъдат направени два ограничителя на скоростта в Стожер.

 

Оферти се приемат до 11 юли. А на следващия ден ще бъдат отворени.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top