Община Велико Търново с нови е-услуги и за кандидатите по обществени поръчки

Община Велико Търново ще внедрява нови електронни услуги за намаляване на административната тежест. Кметът Даниел Панов и ръководството на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите подписаха договор, според който кандидатите по обществени поръчки вече няма да предоставят удостоверенията за липса на задължения към държавния бюджет. Те ще бъдат предоставяни автоматично на общинската администрация, благодарение на комуникация с НАП и интегрирането на регистрите.

 

Чрез новите услуги гражданите и фирмите ще получат и облекчена процедура при технически прегледи на автомобили. Чрез интегрирането на регистрите както в сектор „Пътна полиция”, така и във всички пунктове в реално време бива предоставяна информацията за платен данък МПС.

 

Община Велико Търново е готова технически да предоставя по електронен път, чрез електронен подпис, още три услуги в сферата на гражданската регистрация. Това са удостоверенията за брак, за семейно положение (общ статут) и за семейно положение – пълен статут (съпруг, съпруга, деца и пр.).

 

Заявките за този тип административно обслужване са над 30% от общия брой, отчитат от общината. От началото на годината във Велико Търново са предоставени 19 431 административни услуги, като 7326 от тях касаят гражданската регистрация.

 

До есента предстои и внедряването на мобилно приложение в помощ на хората със слухови и говорни увреждания. В централния информационен център на Община Велико Търново те ще имат възможност в реално време да се свържат с преводач. Той ще насочва както тях, така и съответните служители от администрацията към желаната услуга.

 

Предстои и въвеждането на електронен обмен на данни с органите по кадастъра.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top