Община Варна купува нови автомобили за близо 1 млн. лева

Община Варна ще купи 48 нови автомобили за 980 000 лева без ДДС за две години. Средствата ще бъдат дадени за доставка чрез покупка на нови, неупотребявани моторни превозни средства. Те са за нуждите на общината и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства, сочи обществената поръчка.

 

За доставката на 42 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства ще бъдат дадени 800 000 лв. без ДДС. С 180 000 лв. без ДДС ще бъдат закупени 6 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили.

 

Оферти се приемат до 3 август 2017 г. Срокът за изпълнение на доставката е до 3 месеца.

 

Към момента на откриване на процедурата, Възложителят не разполага с целия финансов ресурс. Той ще бъде осигурен от бюджета на Община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за съответните години, сочи поръчката.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top