Община Кърджали пусна поръчка за доставка на ток

Община Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на ел енергия. Тя е свързана с излизането на общината на свободния енергиен пазар, съобщават от  администрацията.

 

Прогнозната стойност на поръчката е малко над 420 хил.лв. Обявена е и максимална единична цена за доставка на 1 мегават час нетна активна електрическа енергия от 85 лв.

 

Кандидатствали са 4 фирми.

 

Поръчката се отнася за всички общински обекти. Точките за свързване са 430 и са разположени в общинския център и 117 населени места на цялата територия на общината.

 

Спечелилият търга ще трябва да доставя ток не само за сградите, които са собственост на общината, но и за уличното и парковото осветление.

 

Стартирането на процедурата за излизане на свободния енергиен пазар е част от мерките, заложени в Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019 г.

 

В момента община Кърджали използва електрическа енергия от ЕВН. С тази поръчка се очаква общината да намали разходите си за електроенергия с 25 на сто.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top