Виж най-големите обществени поръчки през седмицата

Саниране, ремонт и строителство на сгради, производство на монети и доставка на перилни препарати и течен сапун са част от най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Производство на монети за БНБ за 26 млн. лв.

 

Обществена поръчка за производство и доставка на монети пусна БНБ. Търгът е разделен на 2 позиции. Едната е за производство и доставка на български разменни монети. А другата – за български възпоменателни монети. Кандидатите в търга могат да подават оферти и за двете позиции.

Прогнозните количества български разменни монети за периода 2018-2022 г. са 1206 млн. броя, а за български възпоменателни монети за периода 2018-2022 г. са 70 хил. броя. Количествата са ориентировъчни. Продължителността за изпълнение е 60 месеца, или пет години. Оферти се приемат до 1 август.

 

Саниране на жилищни сгради в Хасково за 9.4 млн. лв.

 

Община Хасково обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поръчката е разделена на 11 позиции, като участниците в търга могат да подават оферти само за една от тях.
Продължителността на изпълнение на поръчката е 160 дни. До 3 август се приемат оферти.

 

Ремонт и строителство на сгради на Националната художествена академия за 8 млн. лв.

 

Националната художествена академия обяви обществена поръчка, разделена на две позиции. Едната е за изграждането на нов учебен корпус на академията. Трябва да се построи 5-етажна сграда с 16 ателиета, 4 лекционни зали и библиотека.
Втората позиция включва укрепване, реконструкция, ремонт и доизграждане на съществуващата сграда. Тя се намира в северната част на парцела на ул. “Оборище”.
Дейностите по първата позиция трябва да се изпълнят в рамките на 15 месеца, а втората – за 24 месеца. До 1 август се приемат оферти.

 

Доизграждане на интелигентна транспортна система във Варна за 2.5 млн. лв.


Община Варна обяви обществена поръчка за изпълнение на интелигентна транспортна система. Тя е в рамките на проект “Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”. Изпълнителят ще трябва да изгради система, която осигурява наблюдение в реално време и се управлява от единна софтуерна платформа. Ще трябва да постави информационни табла на поне 100 спирки. Както и да доразвие системата за достъпност на пътните кръстовища.
Поръчката трябва да бъде изпълнена до 26 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 7 август.

 

Доставка на препарати за Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” за 2 млн. лв.

 

Поръчка за доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и продукти пусна Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. Те са за нуждите на дирекцията и териториалните й служби за 24 месеца.
Ще трябва да се доставят 17 вида продукти с прогнозни количества. Сред тях са концентриран препарат на основата на натриев хипохлорит (6 хил. л), препарат за дезинфекция на ръце (775 л) и течен сапун (6 хил. л).
В търга могат да участват лица, отговарящи на условията по чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП, и чл. 80, ал. 3 и 4 от ППЗОП – а именно такива, в които поне 30% от списъчния състав са хора с увреждания или такива в неравностойно положение.
В процедурата могат да участват и други заинтересовани кандидати. Но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена.
Крайният срок за подаване на оферти е 28 юли.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top