Столична община обновява Западния парк

Столична община обяви обществена поръчка за цялостно обновяване на Западен парк. Стойността й е малко над 8.5 млн. лв.

 

Предвижда се да бъдат обновени настилките и парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура.

 

Настилките ще са от гранитни плочи и павета. Ще се положи и бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа. Обмисля се изграждането на веломаршрут и стойки за велосипеди.

 

Пейките, кошчетата за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели и оформени водните обекти ще се подменят. Изпълнителят ще трябва да изгради ново алейно и декоративно осветление, видеонаблюдение и техническата ВиК инфраструктура.

 

Новата растителност ще бъде поливана от нова система, а дървесна растителност няма да бъде променяна.

 

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти. Част от тях са главния вход на парка към бул.”Сливница” и пространството около него, езорото и алпинеума, розариума, зелено училище, пикник кът и площадка за кучета и разходка за кучета.

 

След спечелването на търга изпълнителят ще има 12 месеца да изпълни проекта.  Крайният срок за подаване на оферти е средата на август.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top