Община Варна обяви поръчка “Съвременни пластики в градска среда”

Нови пластики ще красят Варна. Предстои те да бъдат поставени на 5 места. Скулпторите ще бъдат избрани след конкурс, като стойността на всяка от тях ще е до 25 000 лв. с ДДС. Обявена е обществена поръчка с име “Съвременна пластика в градска среда”.

 

Целта на конкурса е утвърждаване визията на Варна като съвременен европейски град, познат не само със своето архитектурно-историческо наследство. Но и с високите си съвременни изисквания към пластичното изкуство.

 

Целта на настоящия конкурс е избор на идейни проекти за съвременни, оригинални художествени пластики.

 

Новите произведения на изкуството ще бъдат поставени на следните места:

 

– Район “Вл. Варненчик” – тревна площ пред кметството на район “Вл. Варненчик”;

– Район “Младост” – тревна площ между дом “Младост” и бул. “Сливница” в частта към светофара;

– Район “Приморски” – тревна площ след сп. “Явор”, заключена между бул.”Левски” и бул.”8-ми Приморски полк”;

– Район “Одесос” – тревна площ от градинката на Севастопол непосредствено до бул. “Сливница”;

– Район “Одесос” – тревна площ между бул. “Сливница” и ул. “Съборни” зад сградата на РИМ-Варна.

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top