Обществена поръчка за ремонт на 109 км пътища пусна АПИ

Обществена поръчка за изпълнител на основния ремонт на близо 109 км републикански пътища обяви АПИ. Става дума за пътища в областите Перник, Пловдив, Стара Загора, София и Хасково. Стойността на поръчката е около 78 млн. лв.

 

Ще се ремонтират участъци от пътя София – Пловдив, София – Ботевград, Рударци – Кладница и др.

 

Проектите ще се изпълнят със средства от бюджета на Агенцията.

 

Обектите са в 5 обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: път III-1003 Рударци – Кладница, от км 0+000 до км 9+439, в област Перник. Участъкът е с дължина 9,3 км. Индикативната му стойност е 5 826 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 18 месеца;

 

Обособена позиция 2: път II-58 Кърджали – Асеновград, от км 25+047 до 57+881, в област Пловдив. Общата дължина на отсечката е 32,8 км. Индикативната стойност е 23 500 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца;

 

Обособена позиция 3: път I-8 София – Пловдив, от км 89+170 до км 124+000, в област София. Общата дължина на участъка е 34,83 км. Индикативната стойност е 25 400 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца; • Обособена позиция 4: път I-5 АМ Тракия – гр. Хасково, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64, в областите Стара Загора и Хасково. Дължинатата на участъка е 8,8 км. Индикативната стойност е 5 808 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца;

 

Обособена позиция 5: път I-1 /път II-17- гара Яна/ от км 214+686,88 до км 237+770,53, в област София. Отсечката е 23 км. Индикативната стойност е 17 370 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца.

 

Кандидатите могат да подават оферти си до 4 септември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top