Виж най-големите обществени поръчки през седмицата

Сред най-големите обществени поръчки тази седмица са тези за ремонт на столичния Западен парк, модернизация на пешеходна зона във Враца и ремонт на сгради и пътища. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Ремонт на столичния Западен парк за 8.5 млн. лв.

 

Столична община обяви поръчка за възстановяване на Западен парк – представителна част. В рамките й се предвижда цялостно обновяване на парка с площ 530 дка в обхват на североизток – бул. “Сливница”, на югоизток – жп линията София- Перник, на югозапад – бул. “Царица Йоанна”, а на северозапад – река Суходолска.
Проектът включва ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др.
Предвижда се изграждане на нови настилки от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка на съществуващата алейна мрежа, има и предложение за веломаршрут, както и изграждане на нова детска площадка, възстановяване на водните обекти, изграждане на ново осветление, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура и др.
Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
Продължителността на изпълнение е 12 месеца, а крайният срок за подаване на оферти е 14 август 2017 г.

 

Оператор за експлоатация и поддръжка на регионално депо за отпадъци в Пазарджик за 6.96 млн. лв.

 
Община Пазарджик обяви поръчка за избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І, и съпътстваща инфраструктура. То обслужва девет общини от област Пазарджик, които са обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, а именно – общините Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Брацигово, Лесичово, Велинград, Ракитово и Белово.
Продължителността за изпълнение е 60 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 14 август 2017 г.

 

Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе за 6.5 млн. лв.

 

Община Русе обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи във връзка с рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе–център и подобряване на навигационните условия на три корабни места. Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ. Целта на рехабилитацията в техническа фаза е кейовата стена на корабните места да се приспособи за използване от големи пътнически кораби при ниски и високи водни строежи, пише в заданието.
Продължителността на изпълнението е 18 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 4 август 2017 г.

 

Модернизиране на пешеходна зона във Враца за 5.6 млн. лв.

 

Община Враца обяви обществена поръчка за обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на града. В рамките на поръчката се предвиждат цялостна подмяна на амортизираните настилки, уплътняване на съществуващото озеленяване с нови дървесни и растителни видове, изграждане на единна система от елементи на градския дизайн (пейки, чешми, кошчета за отпадъци, улични осветителни тела, велосипедни стойки и др.), изграждане на нови водни площи и система за напояване и т.н.
Продължителността на изпълнение е 180 дни, а крайният срок за подаване на оферти е 16 август 2017 г.

 

Реконструкция на пътища в община Септември за 4.6 млн. лв.

 

Община Септември обяви поръчка за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в общината. Търгът е разделен на три обособени позиции, като участниците в търга имат право да подават оферти за всички тях.
Продължителността на изпълнение на поръчката е 100 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 3 август 2017 г.

 

Ремонт на сградата на община Враца за 3.2 млн. лв.

 

Община Враца обяви поръчка за реконструкция, ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на сградата на общината в града. Проектът предвижда реконструкция на скатните покриви, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на остарялата дървена дограма с алуминиева и РVС, подмяна на амортизираните интериорни врати и на подовите настилки, ремонт на санитарните възли. Ще се монтират окачени тавани в общи части и фоайета, ще се почисти, реставрира, шлайфа и импрегнира съществуващата монолитна мозайка. Предвидени са съответните мерки за хора с увреждания.
Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”. Продължителността за изпълнение е 180 дни, а крайният срок за подаване на оферти е 8 август 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top