Обществена поръчка за над 1800 нощувки на делегати обяви Министерство на българското европредседателство

Обществена поръчка за хотелско настаняване на ръководителите на делегации и придружаващите ги лица обяви Министерство на българското европредседателство. Стойността й е 515 000 лева без ДДС.

 

Със сумата ще бъдат платени над 1800 нощувки. Това прави по 285 лева за нощувка на един гост.

 

Ръководителите на делегации и придружаващите ги лица ще бъдат настанени в 4 и 5-звездни хотели.  Периодът на настаняване е от 1 януари до 30 юни 2018 г.

 

Тогава България ще е домакин на над 200 събития.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top