Община Елхово пусна търг за пречиствателна станция

Община Елхово обяви обществена поръчка за строителство на пречиствателна станция. Предвижда се още частична рехабилитация на ВиК мрежата в града.

 

За строителните дейности са предвидени 14.8 млн. лева без ДДС.

 

Двете дейности са разделени в отделни обособени позиции.

 

Капацитетът на пречиствателната станция е 11 000 жители. Основна цел на проекта е да се прекрати изливането на непречистени отпадъчни води в река Тунджа.

 

Оферти се приемат до 18 август. Предложенията ще бъдат отворени на 21 август в сградата на общината.

 

Община Елхово получи средства от оперативна програма „Околна среда“  за строителство на пречиствателна станция.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top