Виж най-големите обществени поръчки през седмицата

Сред най-големите обществени поръчки тази седмица са тези за ремонт на пътища, саниране на сгради и отпечатване на ваучери за храна. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Отпечатване на ваучери за Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”  за 7.21 млн. лв.

 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” обяви обществена поръчка за избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за неговите служители.  Необходимият прогнозен брой ваучери като купюри за един месец е около 52 хил. броя, или 1.248 млн. лв. за 24 месеца. Прогнозната номинална стойност за ваучерите за 24 месеца е 7.2 млн. лв.
Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 9 август.

 

Поддържане и ремонт на улици, пътища и тротоари в Елена за 3.73 млн. лв.

 

Община Елена обяви обществена поръчка за текущо поддържане, ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища.
Договорът се изпълнява до 20 декември 2018 г. Крайният срок за подаване на оферти е 10 август.

 

Саниране на сгради в Елена за 2 млн. лв.

 

Община Елена обяви обществена поръчка за  проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на територията на общината. Търгът е разделен на четири позиции, като кандидатите могат да подават оферти само за една от тях.
Продължителността на изпълнение е 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти e 11 август.

 
Доизграждане на главен колектор в  Златоград за 1.8 млн. лв.

 

Община Златоград обяви обществена поръчка за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Златоград – Подобект 2 “Главен колектор І-А”.  Продължителността за изпълнение на поръчката е 240 дни. Оферти се приемат до 10 август.

 

Енергийна ефективност на сгради в Лом за 1.8 млн. лв.

 

Община Лом обяви обществена поръчка за изпълнение на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Поръчката е разделена на четири позиции, като участниците могат да подават оферти само за една. Заданието трябва да се изпълни за 150 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 7 август.

 
Зимно поддържане на пътища и улици в Габрово за 1.4 млн. лв.

 

Община Габрово обяви обществена поръчка за зимно поддържане на общински пътища на територията на общината за сезоните от 2017 до 2020 г. Тя включва зимно поддържане на 234 км пътна мрежа с ширина на настилката между 3 и 7 метра. Предвижда се и зимно почистване и поддържане на уличната мрежа на селата в общината. В община Габрово има 134 села, разпределени в 28 кметства. Обществената поръчка включва зимно поддържане на около 100 км улична мрежа в селата, за които е наложително зимно поддържане. Крайният срок за подаване на оферти е 17 август 2018 г.

 
Благоустрояване на центъра на село Баните за 1.2 млн. лв.

 

Община Баните обяви обществена поръчка за благоустрояване на централната част на с. Баните, област Смолян. В рамките на търга се предвижда изграждане на площадно пространство с няколко подобекта. Те са комбинирана детска площадка за деца от 0-3 г., 3-12 г., деца с увреждания и площадка за фитнес на открито, сцена, сух фонтан, фонтан, поставяем търговски обект (кафене), конзолна площадка, обществена тоалетна и пешеходна алея за достъпна среда.  Продължителността за изпълнение е 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 7 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top