Община Ботевград обяви поръчка за нови контейнери за смет

Община Ботевград обяви обществена поръчка за доставка на нови метални съдове за събиране на битови отпадъци. Стойността й е 200 000 лева без ДДС.

 

Поръчката е за нови контейнери тип „Ракла“ от 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци от 240 литра. Ще бъдат закупени общо 1300 нови съда за смет.

 

Предвижда се доставка на 300 броя контейнери тип тип „Ракла“ с вместимост 1100 литра. Ще бъдат закупени и 1000 броя от новите пластмасови съдове за битови отпадъци от 240 литра.

 

Съдовете за отпадъци ще бъдат закупени със средства от общинския бюджет.
 

Крайният срок за подаване на документи е 2 август.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top