Община Бургас дава 19 млн. лева без ДДС за ремонти на улици

Община Бургас откри процедура за обществена поръчка за определяне на изпълнител за строителство, ремонт и поддържане на улиците, попадащи в регулацията на ЦАУ „Освобождение”. В него попадат ж.к.“Славейков“, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.“Минерални бани“, с.Миролюбово, и с. Изворище.

 

Стойността й е 19 млн. лева без ДДС. А срокът за изпълнение е 48 месеца.

 

Изпълнителят ще трябва да поддържа уличната мрежа в ж.к.„Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с.о. Острицата. Както и тази в селата Миролюбово и Изворище.

 

Изпълнението на поръчка изисква полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на улиците. И дейности, осигурящи техническото състояние на пътните съоръжения.

 

Изпълнителят трябва да работи за отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка и пътните съоръжения.

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта


top