Община Кюстендил купува кухненско обзавеждане за Комплекса за социални услуги

Община Кюстендил обяви обществена поръчка за покупка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Комплекса за социални услуги в града. Тя е по проект „Модернизация на материалната база на Комплекс за социални услуги – Кюстендил“.

 

Стойността на поръчката е 27 000  лева с ДДС. 24 000 лв. с ДДС са от Фонд „Социална закрила”, а 3000 лв. – от собствени средства на Община Кюстендил.
 

Кухненско оборудване трябва да е с инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на български език. Както и с гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца.

 

Максималната стойност с ДДС на отделните видове оборудване и обзавеждане е: картофобелачка до 20 кг. – до 2350 лв., електрически тиган – до 2600 лв., резачка за зеленчуци – до 1700 лв., месомелачка – до 1425 лв., електропарен казан –  до 9158.40 лв., хладилник – до 7675 лв., спирален миксер – до 5091.60 лв.

Срок на изпълнение на поръчката е до 30 дни от сключването на договора. Оферти се приемат до 24 юли.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта


top