МВР с поръчки за над 16 млн. лева

Център за обработка на нарушенията по пътищата ще изгражда Министерство на вътрешните работи. Това става ясно от обявена обществена поръчка.

 

Стойността на поръчката е 4.9 млн. лв. без ДДС. Сумата е за доставка и въвеждане в експлоатация на необходимата инфраструктура. Става дума за комутатори, сървъри, работни станции и друга инфраструктура.

 

Оферти се приемат до 24 август. Те ще бъда отворени на следващия ден.

 

Очакванията на вътрешното ведомство са с централизираната и автоматизирана обработката на нарушенията да се намали влиянието на субективния фактор при отчитане на нарушенията съгласно Закона за движение по пътищата.  Както и да се повиши събираемостта на глобите.

 

МВР обяви общо 5 обществени поръчки за изграждане или надграждане на комуникационни системи през последните дни. Общата им стойност е над 16.2 млн. лева без ДДС.

 

Министерството ще изгражда единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация. Основно място на изпълнение на процедурата е компютърният център на МВР в Лозенец, в Банкя и в централата в София. Индикативният бюджет е 6.5 млн. лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 24 август.

 

МВР ще изгражда и централизирана система за регистрация на моторни превозни средства и собствениците им, като е предвиден обмен на информация сЕС за малко над 4.18 млн. лева без ДДС.

 

Обявена е и поръчка за подобряване на покритието и капацитета на съществуващата радиокомуникационна среда на територията на София и в сградата на Националния дворец на културата (НДК) във връзка с председателството на ЕС. Търгът е за 1 млн. лева без ДДС. Предвижда се доставка на цифрови антени, мобилни и носими радиостанции, захранващи блокове, батерии и други. А офертите отново се приемат до 24 август.

 

МВР подготвя и ъпгрейд на софтуера на телефонната централа в основната сграда на ведомството за 333 333 хил. лева без ДДС.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top