Община Бургас пусна поръчка за нов гробищен парк

Община Бургас започва процедура за изработване на Подробен устройствен план за нов гробищен парк в града. Той ще е в покрайнините на к-с „Меден рудник” на площ от 55 дка.

 

Поръчката е за 43 333 лева без ДДС.

 

Тя включва и осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за него.  Както и изработване ПУП с отреждане „за приют за кучета“ и в местност „Кара баир“.

 

Теренът за гробищния парк и подпочвените води вече са обследвани. Направени са процедури с всички заинтересовани страни и контролни органи.

 

Участниците трябва да да разполагат със техника и софтуер за проектиране на устройствени планове – CAD формат. Както и с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност.  А именно: с екип от проектанти, с пълна проектантска правоспособност по всички специалности.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top