Поръчка за ремонт на част от пътя Дупница-Самоков обяви АПИ

Oбществена поръчка за рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков обяви Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Проектите са лот 27 и лот 28 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Общата прогнозна стойност на поръчка е над 22 млн. лв. без ДДС.

 

Тя е в 2 обособени позиции:

 
– Обособена позиция 1: Лот 27 Път IІ-62 Дупница – Клисура от км 42+263,20 до км 59+071,66, с обща дължина 16,808 км, област Кюстендил. Индикативна стойност: 9 284 980 лв. без ДДС;

 
– Обособена позиция 2: Лот 28 Път IІ-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София. Индикативна стойност: 12 998 292 лв. без ДДС.

 

Пътят Дупница – Самоков преминава през областите Кюстендил и София. Той свързва ГКПП „Гюешево“ с автомагистрала „Струма“, първокласния път I-1 София – Благоевград и автомагистрала „Тракия“.
 

През 2013 г. завърши основният ремонт на 37 км от път IІ-62 в участъка Кюстендил – Дупница и 4 км от обходния път на Дупница по програма „Транзитни пътища V“ /лот 23 А/.

 

С реализацията на лот 27 и лот 28 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще се повиши безопасността и комфортът на пътуване от Кюстендил до Самоков.

Срокът за изпълнение е 15 месеца.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top