Министерство на правосъдието търси преводачи

Министерството на правосъдието търси преводачи за “Извършване на писмени и устни специализирани официални преводи”. Стойността на поръчката е 366 000 лв. с ДДС. 300 000 лв. са за писмени преводи, а останалите за устни.

 

Срокът на договора е двугодишен. От правосъдното министерство уточняват, че предполагаемият обем страници, които ще трябва да бъдат преведени, възлиза на близо 20 000. А устните преводи около 2240 часа.

 

Предметът на поръчката включва предоставяне на писмени преводи по групи езици, както следва: Първа група – английски, френски, немски, италиански, испански; Втора група – руски, португалски, гръцки, турски, унгарски, румънски, полски, словашки, словенски, чешки, сръбски, хърватски, официалния език на Република Македония, молдовски; Трета група – датски, норвежки, шведски, фламандски, албански, арабски, иврит, китайски, фински, индийски, японски, корейски, арменски, украински.

 

При необходимост могат да бъдат заявявани в процеса на изпълнение на обществената поръчка от страна на възложителя и други езици.

 

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги под формата на устни и писмени преводи от чужд на български език и от български на чужд език по повод взаимоотношенията на Министерството на правосъдието със структурите на ЕС, структурите на Съвета на Европа и др.

 

Средствата, с които ще се заплати на преводачите, ще са от бюджета на Министерство на правосъдието, Програма BG15 от НФМ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, подготовка и управление на Програма „Правосъдие“ по НФМ 2014-2021.

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top