Столична община пусна поръчка за ремонт на покрива на ДГ 169 „Коледарче”

Столична община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”.

 

Прогнозната стойност на дейностите е 87 хил. лв. без ДДС.

 

В критериите за възлагане 20т. ще носи срокът за изпълнение, а 80т.- предложената цена.

 

Продължителността е 45 дни. Оферти могат да бъдат подавани до 11.09.2017 година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top