Мултимедия за 1.26 млн. лв. без ДДС купува правителството

Видеоконферентна система и мултимедия за Дом №2 на Резиденция “Бояна” за 1.26 млн. лв. без ДДС купува правителството. За целта администрацията на Министерския съвет е обявила процедура на договаряне без предварително одобрение.

 

По време на Председателството на България на Съвета на ЕС догодина в Резиденция “Бояна” ще се състоят редица събития.  Там ще се провеждат неформалните заседания на Съвета на министрите на ЕС, конференции на ниво министри, посещения на членове на Колегиума на Европейската комисия. Както и събития във връзка с откриването и закриването на председателството. Множество неформални срещи на чиновници от ЕС и държавите-членки.

 

Администрацията на МС е изпратила запитване до шест фирми за доставка на необходимата техника. Тя трябва да е съвместима с част от наличното оборудване.

 

Ще бъде закупена конферентна, озвучителна и мултимедийна система. Техниката включва оборудване за 110 пулта, озвучителни тела, два мултимедийни проектора, 16 монитора за видеостени, 69 настолни монитора.

 

От АМС обясняват необходимостта от процедура по договаряне, а не стандартната обществена поръчка, с кратките срокове, в които нужното оборудване трябва да се достави.

 

Най-късно до 01 септември 2017 г. договорът за оборудването трябва да е сключен, а техниката да е монтирана до три месеца след това, т.е. началото на декември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top