Столична община ремонтира ДГ 196 с 257 000 лева без ДДС

Столична община обяви обществена поръчка за ремонт на ДГ 196 „Шарл Перо” в „Красна поляна”.  Предвижда се ремонт на двора, покрива и оградата на детската градина на стойност 257 000 без ДДС.

 

Планиран е ремонт и възстановяване на английските дворове, терасата на учебното заведение, котелно, компрометирани стоманобетонови елементи, покрив.

 

Поръчката включва изграждането на  дворна дъждовна канализация и огради.

 

В критериите за възлагане на поръчката предложената цена носи 80 точки. Срокът за изпълнение – 20 точки.

 

115 дни е продължителността на изпълнението на поръчката. Оферти се приемат до 13 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top