Столичният район „Витоша” пусна поръчка за саниране на блокове

Столичният район „Витоша” пусна обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя е по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

Стойността на поръчката е 1 191 118.17 лв. без ДДС.

 

Поръчката е в три обособени позиции.

 

Първата е за проектиране и строителство за сграда с адрес ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. 2.

 

Обособена позиция е за оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с адрес ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. А обособена позиция № 3 е за контрол по време на проектирането и строителството на същата сграда.

 

Продължителността на поръчката е 110 дни. Оферти се приемат до 20-ти септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top