С 309 000 лв. повишават енергийната ефективност на великотърновско школо

С 309 000 лв.  ще бъде подобрена енергийната ефективност на сградата на ОУ “Св. П. Евтимий” във Велико Търново.

 

Общината обяви обществена поръчка за договаряне без предварително обявление, а покана е отправена към фирма “Стима” ООД.

 

До тази процедура се стигна, след като обществената поръчка с открита процедура беше прекратена, тъй като се оказа, че всички подадени оферти са били неподходящи.

 
Ремонтните дейности включват топлоизолация на стени, покрив, под към външен въздух. Обновяването на училището включва още изграждането на соларна, газова и вентилационна инсталация, подмяна на дограмата.

 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуване на решението. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top