Ново фасадно осветление за сградата на парламента

Ново фасадно осветление ще има сградата на Народното събрание. Администрацията на парламента пусна обществена поръчка за проект за основен ремонт на фасади и художествено осветление на сградата. Предвижда се и упражняване на авторски контрол на строителството.

 

26 000 лв. са за проект и надзор. А ремонтът и новите осветителни тела ще излязат 310 000 лв. без ДДС.

 

Сградата на парламента, която е недвижима културна ценност с национално значение, разполага с фасадно осветление. То обаче е проектирано и изпълнено в периода 1999-2001 г.   Вече е силно амортизирано, морално остаряло и много енергоемко, мотивират се служителите на Народното събрание.

 

Сред основните изисквания на възложителя на обществената поръчка е запазване на автентичния вид на сградата при подмяната на осветителните тела и ремонт на тези елементи от фасадата, които са били разрушени или повредени през годините.

 

Крайният светлинен проект трябва да отговаря на всички светотехнически изисквания, както и да се съобрази с генералната линия на светлинното и цветово естетично архитектурно оформление на градското пространство.

 

Срокът на строителните и ремонтни дейности не трябва да надвишава 120 календарни дни.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top