Община Шумен пусна поръчка за чистене на сняг от улиците

Община Шумен обяви обществена поръчка за зимното поддържане на малките улици в града, за улиците в селата и за 143-километровата четвъртокласната пътна мрежа. Стойността й е  1,333 млн. лв. без ДДС за 3 г.

 

От администрацията досега пускаха отделни обществени поръчки за зимно почистване на града и за междуселските пътища. Те бяха за срок от една година. За улиците в селата не се пускаше процедура по ЗОП. Кметовете сами наемаха техника.

 

Проходимостта на всички пътни трасета трябва да се осигурява до 6 часа след започване на снеговалежа. А също и до 1 час след получаване на сигнал от общината. Допуска се спиране на почистването при силни снежни бури.

 

Поръчката е разделена на позиции, като за малките улици в Шумен са предвидени 200 хил.лв. годишно, за общинската пътна мрежа 203 хил.лв., а за селата – 42 хил.лв. на година.

 

Почистването на снега от големите улици и булеварди в града е включено в дейността на фирмите, които ще отговарят за сметосъбирането. По тази обществена поръчка все още не е избран изпълнител.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top