Община Хасково пусна поръчка за кладенци

Община Хасково пусна обществена поръчка за изпълнител на 4 кладенеца за питейна вода. Става въпрос за дублиране на съществуващи кладенци, където водата не отговаря на нормите за уран и алфа активност.

 

Стойността на поръчката е за 432 666 лв. без ДДС.

 

Първият кладенец е в района на вододайна зона “Узунджово ІІ”. Другите три са в “Източна зона”.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 26 септември.

 

В края на юни стана ясно, че “Водно строителство Хасково” АД ще строи първите четири нови кладенеца за питейна вода в Хасково. Те ще са в Северна вододайна зона. Останалите 4 бяха оставени за по-късен етап.

 

Първата процедура бе с директно договаряне заради кризисната ситуация с водата в Хасково, която е забранена на пиене и готвене, а средства за дублиращи кладенци бяха отпуснати от правителството.

 

По първата позиция в процедурата за кладенците в Северна зона покани бяха изпратени към 6 фирми. Получена бе оферта единствено от “Водно строителство Хасково” АД. Всички дейности по поръчката са за 402 100 лв. За другите кладенци бяха констатирани пропуски в офертите на фирмите.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top