Санират жилища в Петрич

Санират 5 многофамилни жилищни сгради в Петрич. 114 домакинства ще се възползват от финансирането по ОП „Региони в растеж” в размер на 1 960 000 лв.

 

Община Петрич има изготвено обследване за енергийните характеристики на сградите. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители. Така ще се обновят 5 многофамилни жилищни сгради на територията на южния град.

 

Проектните дейности са насочени към осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. С реализирането на дейностите ще се удължи животът на сградите и ще се намалят разходите за поддръжка.

 

Сградите, които ще бъдат санирани, са: бл. № 30 с вх. А и Б и бл.№32 с вх. А и Б на ул.„България” /общо 60 самостоятелни жилищни обекти/; блок „Лебед” и бл. „Явор” на ул. „Сандо Китанов” /общо 54 жилищни обекти/; на ул. „Екзарх Йосиф” № 25 многофамилна жилищна сграда с 30 самостоятелни жилищни обекти.

 

Това са многофамилни жилищни сгради, които не са допустими за финансиране и саниране по Националната програма за енергийна ефективност, защото не отговарят на условията на програмата.

 

По Националната програма за саниране са осигурени още 354 484 лв , с които започва санирането на бл. № 3 на ул. „Димитър Гощанов” №6. Фирмата изпълнител на дейностите е „ПИ ЕС ПИ” ЕООД. Така в град Петрич до момента общо защитените средства за саниране на многофамилни жилищни сгради надхвърлят осем милиона лева по двете програми.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top