Община Бургас прави водопроводна мрежа в Минерални Бани

Община Бургас ще изгради водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани. Oбявена e обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности, които са на стойност около 1.3 млн. лв.

 

Проектът се финансира частично по Пилотна схема на Инвестиционната програма Минерални води на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и собствени средства.

 

Находището на минерална вода „Бургаски минерални бани“ е изключителна държавна собственост.  Но е предоставено на община Бургас за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години.

 

С инвестиционния проект се цели подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на територията на Минерални бани, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода с обща дължина 2858 м.;ремонт и реконструкция на Сондаж Б-191 и разработване на Сондаж Б-165.

 

Основните дейности,са насочени към задоволяване потребностите на настоящи и бъдещи потребители на минерални води За осигуряване на минерална вода до всички потребители е проектирана улична водопроводна мрежа със захранване от експлоатационните сондажи.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 12 октомври, като най-вероятно до изпълнение на строителните дейности ще се стигне в началото на 2018 година.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top