Обществена поръчка за 3 детектора на лъжата пусна МВР

Обществена поръчка за закупуването на 3 полиграфа или т. нар. „детектора на лъжата” обяви Министерство на вътрешните работи. Ще бъдат закупени още 40 лаптопа за обработка на резултатите. Стойността на поръчката е 95 333 лв. без ДДС.

 

Покупката е част от проект “Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”. Той се финансира от Европейския социален фонд. Водещ по проекта е Института по психология на МВР, а общата му стойност е 3.45 млн. лв.

 

Една от основните дейности на проекта е “изследване на агресивните прояви”.  Ще бъдат обучат психолози за работа с полиграф.  Крайната цел е да се развие специфична професионална компетентност на служителите, “които са пряко ангажирани с дейности по укрепване на лоялността и противодействие на корупцията в системата на МВР”.

 

За работа с полиграф ще бъдат обучени 25 служители на Института по психология и 75 служители на специализирани дирекции.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top