Столичен електротранспорт пусна поръчка за доставка на ток

Столичен електротранспорт ЕАД обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия на свободния пазаp.Това съобщи дружеството на интернет сайта си.

 

Стойността на поръчката е 15 млн. лева.

 

Кандидатите трябва да могат да доставят електрическа енергия по свободно договорени цени за захранване на обектите на столичния електротранспорт. Които са разположени на територията на София и присъединени към мрежа подстанции Ср.Н и Н.Н. със собствена кабелна мрежа.

 

В търга може да се включи всеки кандидат, който отговаря на условието да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия.

 

Като задължително условие от транспортното дружество  поставят изискването кандидатът за доставчик на ток да е координатор на стандартна балансираща група в България към момента на сключване на договора.

 

Оферти се приемат до 25 септември. Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top