Изграждане на светофари в София е най-голямата поръчка миналата седмица

Изграждане на светофари, саниране на жилищни сгради и доставка на медикаменти са сред най-големите обществени поръчки през миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Изграждане и поддръжка на светофари в Столичната община за 13.8 млн. лв.

 

Столичната община обяви обществена поръчка за поддръжка и изграждане на средства за светлинно регулиране на движението на територията й. В рамките на търга се планира поддръжката на 366 светофарни уредби и 41 светофара “бягащ пешеходец”, поддържане на съществуващи координационни режими на 100 кръстовища, разработване на нови координирани направления, мониторинг и централизирано управление на светофарните уредби и видеонаблюдението на кръстовищата със светлинно регулиране, поддръжка на системата за управление на трафика и разширяване на обхвата й, поддръжка на системата за видеонаблюдение – 197 кръстовища с 214 видеокамери и разширение на обхвата й и др. Продължителността за изпълнение е 48 месеца. Общината има право да възложи допълнителна услуга на избрания изпълнител за срок до шест месеца и прогнозна стойност 812.5 хил. лв., ако при изтичане на срока на договора не е проведена процедура или не е приключила и не е сключен нов договор. Крайният срок за подаване на оферти е 25 септември 2017 г.

 

Изработване на рекламни материали за Агенцията по заетостта за 12.5 млн. лв.

 

Агенцията по заетостта обяви обществена поръчка за изработване брандиране и доставка на информационни, печатни и рекламни материали, изработване и излъчване или публикуване на медийни формати и брандиране на техническо оборудване. Поръчката е разделена на три обособени позиции, като кандидатите могат да подават оферти за всички тях. Проектът се финансира по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Крайният срок за подаване на оферти е 2 октомври 2017 г.

 

Автоматизирана система за наблюдение по българско-сръбската граница за 4.88 млн. лв.

 

Главна дирекция “Гранична полиция” към МВР обяви обществена поръчка за изграждане на автоматизирана система за наблюдение по българско-сръбската граница. Поръчката включва доставка на оборудване, инсталиране и интегриране на доставеното оборудване, изграждане на стационарни постове за наблюдение, локален координационен център, обособяване на Регионален координационен център и разширяване възможностите на Националния координационен център в София, извършване на гаранционна поддръжка и обучение на служители. Поръчката е съфинансирана от фонд “Вътрешна сигурност”. Поръчката трябва да бъде изпълнена до 17 септември 2018 г. Оферти могат да се подават до 2 октомври 2017 г.

 

Доставка на медикаменти за СБАОЗ “Д-р М. Марков – Варна” за 3.9 млн. лв.

 

Специализираната болница за активно лечение и онкологични заболявания “Д-р М. Марков – Варна” обяви обществена поръчка за доставка на 35 изчерпани медикамента, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на болницата. Доставките трябва да бъдат изпълнени до 29 февруари 2018 г. Крайният срок за подаване на оферти е 8 септември 2017 г.

 

Реконструкция на канализационни клонове в Етрополе за 1.6 млн. лв.

 

Община Етрополе обяви обществена поръчка за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на града. В обхвата на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове се включват общо 2 км главни канализационни клонове и 86 броя сградни канализационни отклонения. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат реконструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Оферти могат да се подават до 25 септември 2017 г.

 

Изграждане на част от канализация на село Краище за 1.6 млн. лв.

 

Община Белица обяви обществена поръчка за изграждане на част от канализация на село Краище. Предвидено е отпадните води от канализационната мрежа гравитачно да достигнат до съществуващ отвеждащ колектор, който се зауства в р. Места. За правилното функциониране на канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания се предвижда изграждането на монолитни стоманобетонни шахти от сглобяеми стоманобетонни елементи. Поръчката трябва да се изпълни за 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти e 19 септември.

 

Енергийна ефективност на жилищни сгради в София за 1.2 млн. лв.

 

Район “Лозенец” на Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност на жилищни сгради във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поръчката е разделена на осем позиции, като кандидатите могат да подават оферти само по една от тях. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.
Поръчката трябва да бъде изпълнена в рамките на 180 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 4 октомври 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top