Община Сапарева баня обяви поръчка за обществен превоз

Община Сапарева баня обяви обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници. Той ще е по автобусни линии от Областната и Републиканска транспортни схеми от квотата на Общината.

 

Стойността на поръчката е 65 500 лв. без  ДДС.

 

Първата обособена позиция е по линията Дупница-Сапарево, стойността й е 55 000 лв.

 

Втората позиция се отнася до линията София-Сапарево, сумата там е 5500 лв.

 

Третата е Дупница-Самоков, където прогнозната стойност е 5000 лв.

 

Изпълнителят ще трябва да постави на всяка спирка ламинирани табели с разписанието по съответния маршрут и телефонен номер на фирмата превозвач. Освен това 35 % от общия брой курсове е необходимо да бъдат изпълнявани с автобуси предназначени за трудноподвижни лица.

 

Участниците ще бъдат задължени да изпълняват поръчката само с декларираните транспортни средства, подмяна ще може да става само с писмено разрешение от Общината. И  при условие, че новият автобус отговаря на изискванията, заложени в процедурата или е по-висок клас.

 

Договорите ще бъдат за 5 години. Процедурата се обявява, тъй като изтичат договорите на настоящите фирми-изпълнители. Офертите ще бъдат отворени в края на септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top