Община Дупница пусна поръчка за ел информационни табла

Община Дупница обяви обществена поръчка за доставка на електронни информационни табла и система за контрол на обществения транспорт. Стойността й е 647 045 лева без ДДС.

 

Финансирането е по проекта за Интегриран градски транспорт. Поръчката е с две обособени позиции.

 

Предмет на първата е доставка на 59 броя електронни информационни табла, които да бъдат поставени по спирките на градския транспорт. Те трябва да бъдат оборудвани и с устройство за гласово оповестяване на маршрута по всяка автобусна линия, с цел осигуряване на достъпност за хора с нарушено зрение.

 

Изисква се разработването на софтуерно приложение за мобилен телефон, което ще улесни хората в неравностойно положение. Предвидените средства са 298 490 лева без ДДС.

 

Второта позиция включва доставка, инсталиране и настройване на 35 GPS и бордови устройства за 35 автобуса, както и на хардуер и софтуер за управлението им. Прогнозната стойност е 348 565 лева.

 

Офертите ще бъдат отворени на 4 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top