Пристанищата във Варна и Бургас с видеонаблюдение за почти 6 млн. лв.

Пристанищата във Варна и Бургас ще бъдат охранявани с видеонаблюдение за 6 млн. лв. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура ще гарантира сигурността на двете пристанища.

 

Обявена  е обществена поръчка за “Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища” на стойност 5 800 000 лв. без ДДС. Средствата трябва да бъдат осигурени от Европейския съюз.

 

Поръчката включва изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища.  В това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове.

 

Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал “Бургас-Изток-1”, Пристанищен терминал “Варна-Изток” и Пристанищен терминал “Варна-Запад”.

 

В проекта е заложено изграждането на система за видеомениджмънт.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top