Екоминистерството маха стар кей на р. Ропотамо

Екоминистерството  обяви обществена поръчка “Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо”.  Стойността й е близо 70 000 лв. без ДДС.

 

Старото кейово съоръжение се намира на територията на резерват “Ропотамо”.  С  оглед забранителните режими, които Законът за защитените територии постановява, реконструкцията или възстановяването на съоръжението са недопустими за реализация, посочват от Министерство на околната среда и водите.

 

Съоръжението е с приблизителна дължина 85 м.  От тях 25 м преминават на пясъчната ивица, а останалата част на кея се намира във водите на Черно море.

 

“Кейовото съоръжение е в предаварийно състояние, частично разрушено и представлява сериозна опасност за живота и здравето на хората, като създава предпоставки за сериозни инциденти, което налага премахването му”, посочват от екоминистерството.

 

Оферти  се приемат до 21 септември. Изпълнението на работата трябва да се осъществи до 20 дни след сключването на договора.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top