Народното събрание дава 52 хил. лв. за сайтове и информационна система

Народното събрание дава 52 хиляди лева без ДДС за поддръжка на хардуера и софтуера на интегрираната си информационна система и сайта, както и този на “Държавен вестник”.  Това става ясно от обществена поръчка.

 

Системата включва няколко модула. Сред тях са законодателна дейност, парламентарен контрал, пленарни заседания, деловодство, протокол, автомобили и др.

 

Кандидатите  трябва да имат сертификат за разработка, внедряване и поддръжка на програмни продукти. Както и управление на ИТ проекти и поддръжка на хардуер.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top