Столична дирекция на вътрешните работи с нов център

Столична дирекция на вътрешните работи ще има нов обединен дежурен център. Това става ясно от обявена обществена поръчка за  почти половин милион лева без ДДС.

 

Новият център ще се помещава в сградата на СДВР до пл. “Възраждане”. Той ще разполага с над 20 работни места за служители, които ще отговарят за работата на отделните райони на столицата.

 

Заседателната зала ще може да се ползва от оперативния щаб при възникване на кризисни ситуации. От Дежурния център на практика ще се следи цялото видео-наблюдение в столицата.

 

При изграждането на дежурния център ще бъде подменена цялата ВиК и ел. инсталация. Служителите на центъра ще имат и отделно кухненско помещение за хранене.

 

Подаването на оферти приключва в края на септември, а бъдещите строители ще имат два месеца, за да приключат работата.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top