Община Петрич преобразява 3 школа и 1 детска градина с 5.64 млн. лв.

Община Петрич обяви обществена поръчка по проект за подобрения в образователната инфраструктура. Стойността й е 5.64 млн. лв.

 

Заложените мерки в дейност „Образователна инфраструктура”са свързани основно с енергийната ефективност и подобряване на материалната база.

 

Включени са три училища и една детска градина в град Петрич. Това са: Профилирана гимназия „Пейо Яворов”, Трето основно училище „Гоце Делчев”, Средно училище „Никола Вапцаров” и филиал „Калина Малина” на ДГ № 2 „Звънче”.

 

В Профилирана гимназия „Пейо Яворов” ще бъде ремонтирана покривната конструкция. Ще се направи външна изолация, подмяна на дограма, ще се изгради асансьор. В двора на учебното заведение ще се изгради футболно игрище с изкуствена трева, което ще разполага с трибуни и специално осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена. В сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали.

 

За Трето основно училище „Гоце Делчев” е планирано преустройство на някои от помещенията. Както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата на вътрешния двор ще бъде подменена с PVC дограма. Ще бъде положена външна изолация. Предвижда се изграждане на асансьор, с който да се осигури достъп на хора с намалена подвижност. А също укрепване и възстановяване на оградата на двора на училището.

 

В  СУ „Никола Вапцаров” ще бъде изграден външен асансьор. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала, с което ще отпадне необходимостта от разширение на съществуващия физкултурен салон. Предвижда се цялостна промяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение. В проекта е заложена подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други.

 

За филиал „Калина Малина” на ДГ № 2 „Звънче” е предвидена цялостна рехабилитация на оградата. На централния вход на сградата е заложено монтирането на стълбищен робот. Той, с помощта на придружител, ще осигури на хора с увреждания достъпна среда. В двора на детското заведение ще бъдат обособени шест детски площадки.  Ще има и детски фитнес на открито.

 

И в четирите образователни обекта ще бъдат подменени ВиК инсталациите и изградени санитарни възли за лица с увреждания. Всички заложени мерки са съгласувани предварително с директорите.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top