Община Варна разцъфва с цветя и растителност за 320 000 лева

Община Варна обяви обществена поръчка за доставка на цветен разсад и растителност за Морската столица. Тя е на стойност  320 000 лв. без ДДС.

 

Цветният разсад трябва да е първо качество., неповреден от болести и неприятели. Механични повреди по него  не се допускат. Типът опаковка за транспортиране трябва да осигурява запазване на разсада от повреди.

 

Разсадът трябва да е пикиран в саксийки или контейнери.  Сред изискванията е още той да бъде с достатъчно листна маса и над 60% цъфнали цветове в момента на доставката.

 

Всяка партида се маркира с етикет, на който се означава: адрес и име на производителя, наименование на посадъчния материал (вид, сорт и багра), име и адрес на получателя. Гаранцията за качеството на доставения материал  пък трябва да не е по-малко от 30 дни от извършване на доставката.

 

Доставчикът на растителност трябва да разполага с отопляема оранжерия за производство на растения. Там трябва да съхранява цветния разсад или растителността до момента на предаване.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top